„Śląskie Forum Gospodarcze” to organizowany od kilku lat cykl konferencji (których dotychczas odbyło się 12) poświęconych istotnym zagadnieniom gospodarczym regionu i kraju. Celem nadrzędnym organizatorów ŚFG jest stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów, informacji i doświadczeń przedstawicieli władz samorządowych, liderów życia społeczno – gospodarczego oraz inwestorów zainteresowanych zaangażowaniem kapitału na terenie Aglomeracji Śląskiej. Adresatem projektu są przedstawiciele jednostek administracji samorządowej z terenu województwa, przedsiębiorcy, którzy już ulokowali kapitał na Śląsku, przedstawiciele podmiotów (firm i agencji), którzy z nimi współpracują, a także wybitni przedstawiciele świata nauki. Patronaty nad naszymi spotkaniami obejmują przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich.

Ostatnia konferencja pt.: "Budownictwo - perspektywy rozwoju" odbyła się 11 grudnia 2009 roku w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Więcej o konferencji można przeczytać w dziale aktualności - klikając >>TU<<.

Tematyka poruszana na Forum dotyczyła między innymi :

 • Perspektyw rozwoju budownictwa
 • perspektyw dla Śląska w warunkach transformacji gospodarczej,
 • sytuacji polskiego górnictwa i hutnictwa,
 • polityki wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw,
 • infrastruktury technicznej regionu– nowe technologie,
 • sytuacji spółdzielczości mieszkaniowej w Polsce,
 • wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
 • problemów pozyskiwania funduszy na drogi krajowe i autostrady,
 • rozwoju Katowic jako serca aglomeracji górnośląskiej,
 • partnerstwa publiczno – prywatnego.


Podczas organizacji Śląskiego Forum Gospodarczego współpracowaliśmy m.in. z:

 • Computerland S.A.
 • 2Si S.A.
 • Gestio S.A.
 • Górnośląską Agencją Budownictwa S.A.
 • Górnośląską Agencją Przekształceń Przedsiębiorstw
 • Katowicką Spółdzielnią Mieszkaniową
 • Korporacją Ubezpieczeniową ,,Filar’’
 • Południowym Koncernem Energetycznym S.A.
 • Reed in Partnership
 • Telekomunikacją Polską S.A.
 • Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
 • KGHM Metale S.A.
 • Walter–Heilit A.G.
 • Weber Shandwick Sp. z o.o.


Relacje i informacje dotyczące ŚFG ukazały się m.in. w:

 • Rzeczypospolitej
 • Dzienniku Zachodnim
 • Gazecie Wyborczej
 • Pulsie Biznesu
 • TVP Katowice
 • Polskim Radiu Katowice
 • Radiu eM