Górnośląskie Towarzystwo Gospodarcze

 

Górnośląskie Towarzystwo Gospodarcze jest jedną z najstarszych, o niezależnym rodowodzie, organizacją pozarządową uczestniczącą w wielu istotnych zdarzeniach gospodarczych zaistniałych w naszym regionie. Zostało powołane 23 września 1989 roku z inicjatywy działaczy skupionych wokół ruchu Komitetów Obywatelskich. Listę założycielską podpisało 56 osób. Na początku 1990 roku Towarzystwo liczyło już 500 członków i zaczęło tworzyć oddziały terenowe – pierwszy w Tychach, a w kolejnych latach w Gliwicach, Chorzowie i Piekarach Śląskich. GTG rozpoczęło działalność wydawniczą w zakresie publikacji ekonomicznych, współwydawano „Trybunę Ekonomiczną" (dodatek do „Trybuny Śląskiej"). GTG stopniowo przyciągało w swe szeregi fachowców różnych dziedzin, dlatego też stało się kuźnią kadr regionu i doprowadziło do urzeczywistnienia wielu śmiałych pomysłów oraz przedsięwzięć gospodarczych. Współtworzyły go osoby, które potem z powodzeniem działały w obszarach gospodarki, polityki, czy na polu naukowym.

W 1990 roku z inicjatywy GTG utworzono Regionalną Izbę Gospodarczą. Członkowie GTG uczestniczyli w tworzeniu kontraktu dla wojewódzka katowickiego, tj. próbie zdefiniowania problemów społecznych i gospodarczych Śląska i Zagłębia, a także celów rozwojowych tych obszarów. Dzięki zaangażowaniu GTG udało się zrealizować wiele zapisów kontraktu – powstały m.in. Fundusz Górnośląski, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Agencje Wojewódzkie. GTG było partnerem projektu „Śląska sieć aniołów biznesu", który wystartował w 2006 roku, prowadziło również kilkanaście edycji konkursu „Pomysł dla Śląska – wizja pokoleniowa". Górnośląskie Towarzystwo Gospodarcze, wspólnie z Instytutem Regionalnym w Katowicach stworzyło i prowadziło z sukcesami „Debatę Śląską" oraz elitarną szkołę Centrum Kreowania Liderów „Kuźnia".

Obecnie główny format działalności GTG związany jest z obszarem edukacji ekonomicznej. W tym zakresie GTG prowadzi dwa projekty. Pierwszy z nich, to „Śląskie Forum Gospodarcze", tj. cykl konferencji poświęconych istotnym zagadnieniom gospodarczym regionu i kraju. Celem nadrzędnym organizatorów ŚFG jest stworzenie płaszczyzny wymiany poglądów, informacji i doświadczeń przedstawicieli władz samorządowych, liderów życia społeczno – gospodarczego oraz inwestorów zainteresowanych zaangażowaniem kapitału na terenie Aglomeracji Śląskiej. Adresatem projektu są przedstawiciele jednostek administracji samorządowej z terenu województwa, przedsiębiorcy, którzy już ulokowali kapitał na Śląsku, przedstawiciele podmiotów (firm i agencji), którzy z nimi współpracują, a także wybitni przedstawiciele świata nauki. Patronaty nad naszymi spotkaniami obejmują przedstawiciele władz wojewódzkich i miejskich. W tym roku odbędzie się XIV ŚFG.

Drugim z projektów realizowanych przez GTG jest wydawanie miesięcznika branżowego „Czas Górnośląski". Magazyn jest nowoczesnym, wiarygodnym i rzetelnym źródłem wiedzy opisującym procesy gospodarcze zachodzące na Śląsku, które są inicjowane i prowadzone przez samorząd terytorialny. „Czas Górnośląski" porusza zagadnienia sfery gospodarki komunalnej, przedsiębiorstw użyteczności publicznej oraz opisuje aktywność samorządu na polu wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zarówno poprzez realizację projektów bezpośrednich, jak i poprzez działania pośrednie i inicjowanie procesów, które skutkują poprawą warunków, w których działają te firmy. W tworzenie „Czasu Górnośląskiego" zaangażowani są wybitni pracownicy akademiccy, doświadczeni samorządowcy, menedżerowie różnych branż oraz politycy regionu.

Od 2009 roku działaniami Górnośląskiego Towarzystwa Gospodarczego kieruje nowy zarząd - kliknij >>TU<<.