XII Śląskie Forum Gospodarcze pt.: „Budownictwo – perspektywy rozwoju”, organizowane przez Górnośląskie Towarzystwo Gospodarcze w Katowicach (GTG), odbyło się 11 grudnia w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na konferencję przybyło blisko osiemdziesięcioro samorządowców z woj. śląskiego, przedstawicieli TBSów, deweloperów, spółdzielni mieszkaniowych, komunalnych zakładów mieszkaniowych, firm branży budowlanej z woj. śląskiego.

Konferencja składała się z trzech prelekcji oraz panelu dyskusyjnego, podczas którego, po krótkich referatach panelistów, goście konferencji zadawali pytania dotyczące interpretacji obowiązującego prawa, planów rządowych w sferze budownictwa na najbliższy rok, procesu legislacyjnego dotyczącego kluczowych dla branży ustaw.

Spotkanie prowadził i podsumował dr Mirosław Pawełczyk, Wiceprzewodniczący GTG. Imprezę patronatem honorowym objęli: Wojewoda Śląski, Marszałek Województwa Śląskiego oraz Prezydent Katowic.

Podczas konferencji referaty wygłosili:

 

 

  • Piotr Styczeń, Podsekretarz Stanu Ministerstwa Infrastruktury – „Plany rządu związane z budownictwem, wsparcie dla inwestycji”
  • Jarosław Kubiak, Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości – „Fundusze unijne dla branży, praktyczne wskazówki, szanse i zagrożenia”
  • Małgorzata Obuchowska – Gembala, Dyrektor Biura Programów Pomocowych Funduszu Górnośląskiego – „Wsparcie rozwoju branży przez instytucje regionalne”.


W panelu dyskusyjnym udział wzięli:

  • Adam Matusiewicz – Wicewojewoda Śląski;
  • Jerzy Polaczek – Poseł na Sejm RP, Minister Infrastruktury w latach 2005–2007;
  • Arkadiusz Borek – Prezes Instytutu Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach;


Sponsorzy imprezy: Elvita Jaworzno III Sp. z o.o., Fundusz Górnośląski S.A., Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach S.A., Partner: Śląska Izba Budownictwa


Wypowiedzi uczestników:
Piotr Styczeń:

Wiele osób twierdzi, że to budownictwo jest dźwignią gospodarki. Ja powiem inaczej – budownictwo, w szczególności mieszkaniowe, jest pochodną stanu gospodarki. Poziom rozwoju i efekty budownictwa mieszkaniowego są silnie uzależnione od gospodarki. Przykładowo analizując sytuację, która miała miejsce w tym roku, należy zwrócić uwagę na fakt, iż trudniej było uzyskać w bankach kredyty inwestycyjne. W sytuacji, gdy branża budowlana jest osłabiona, to wtedy państwo powinno dostarczyć pulę środków, która podźwignie budownictwo, co na zasadzie sprzężenia zwrotnego pozytywnie wpłynie na gospodarkę. Od 2006 roku realizowany jest program „Rodzina na swoim”. Do końca grudnia br. z tego programu zostanie zrealizowanych blisko 40 tys. kredytów – co pozwala inwestorom mieć w pewnym stopniu zabezpieczony popyt na mieszkania.

Niezmiernie istotnym czynnikiem, gdy mówimy o budownictwie, jest proces planowania przestrzennego. Mądry gospodarz, który zaplanuje wcześniej co robić, lepiej wykorzysta środki inwestycyjne, które do niego przyjdą. Znakomicie widać to na przykładzie gmin, które bardzo różnie się rozwijają.

W Ministerstwie nasze prace zmierzają do tego, aby odchodzić od twardych, jednoznacznie określonych warunków pomocy publicznej w zakresie budownictwa. Będziemy chcieli, aby to społeczność samorządowa mogła wybierać najlepsze dla niej, optymalne rozwiązania.Jerzy Polaczek

Jednym z głównych zadań, przed jakimi stoimy obecnie - jako władza publiczna, jest uporządkowanie w Polsce tzw. standaryzacji przepisów technicznych w budownictwie. Obecnie jest tak, że przygotowuje się kosztorys na miliard złotych, a oferent obiecuje jego realizację za połowę ceny. Wszyscy są zadowoleni, tylko nikt się nie zastanawia, co z tego potem wyjdzie. Chyba dlatego drogowcy mówią przekornie, że pracy im nie braknie, gdyż za kilka lat część dróg będą budować od nowa.

Obecnie jesteśmy w takim momencie polityki mieszkaniowej na poziomie gmin – gdzie jedynym, realnie wdrażanym programem jest budownictwo socjalne.

Bardzo się cieszę, że miałem możliwość uczestniczenia w tej konferencji, gdyż dzięki spotkaniom z samorządowcami, przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych, czy TBSów możemy jeszcze lepiej poznać ich potrzeby i bolączki – co w efekcie przekłada się na stanowienie lepszego prawa w obszarze budownictwa.

 


Adam Matusiewicz:

Jeżeli chodzi o polskie budownictwo – śmiało możemy stwierdzić, iż osiągnęło ono dojrzały poziom – jeżeli chodzi o przygotowanie zaplecza oraz sferę organizacyjną. Niestety największą bolączką polskich firm wciąż pozostaje brak kapitału – dlatego tak dużo kontraktów jest realizowanych przez firmy zagraniczne.

Chciałbym również zwrócić uwagę na bardzo palący problem, który musi zostać szybko rozwiązany – a mianowicie o zjawisko nieuczciwej konkurencji przy przetargach. Tu też dochodzi temat szarej strefy.

Tematyka budownictwa socjalnego leży w interesie wszystkich gmin. To nie tylko zapewnienie mieszkań ludziom uboższym, ale również, o czym nie wszyscy głośno mówią, zwalnianie zasobów komunalnych – w które można następnie inwestować – w szczególności w centrach miast.

 


Arkadiusz Borek:

Gminy dość swobodnie i frywolnie wręcz wyprzedają swoje zasoby. Dochodzi czasem do sytuacji, gdy mieszkania komunalne można wykupić z 98% bonifikatą. Gminy chętnie pozbywają się „problemu” – tj. nie muszą więcej ponosić kosztów utrzymania sprzedanych zasobów, ale z drugiej strony, nabywcy lokali są często nieświadomi obowiązków, jakie na nich spadają.


Jarosław Kubiak:

Zawsze powtarzam, że aby skorzystać z pieniędzy unijnych, bądź innych funduszy, najważniejszy jest dobry pomysł. To podstawa sukcesu. Oczywiście niezmiernie ważna jest również konstrukcja samego wniosku – to co w nim jest – jest święte. Nie można potem niczego zmieniać, wyjaśniać, interpretować. Bardzo wiele wniosków odpada właśnie przez błędy formalne – przed czym przestrzegam.


Małgorzata Obuchowska – Gembala

Pani Małgorzata Obuchowska – Gembala przybliżyła zebranym tematykę możliwości otrzymania pożyczek z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego w ramach systemu wsparcia Małych Średnich Przedsiębiorstw, budowanego w Polsce pod patronatem Ministra właściwego ds. gospodarki. Pożyczki mogą otrzymywać mikro i mali przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie woj. śląskiego, małopolskiego i opolskiego, absolwenci szkół wyższych, pomaturalnych i średnich, rozpoczynający działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego oraz osoby bezrobotne rozpoczynającą działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego.